Rumba ZRFCELTNIECĪBAPROJEKTĒŠANASERTIFIKĀTIKONTAKTITIRDZNIECĪBA
  > galvena > izpilditie projektēšanas darbi | lat |   | eng |  
  Par kompāniju  
  Celtniecība  
  Projektēšana  
  Fotogalerija  
  Laboratorija  
  Izpilditie darbi  
      Montažas darbi  
      Projektēšanas darbi  
  Tirdzniecība  

Vakances
 • Uz doto brīdi brīvo vakanšu nav.

 • Izpilditie projektēsanas darbi

  ZRF “Rumba” SIA izpildītie projektēšanas darbi lielākajos objektos 

  Nr.
  p/k

  Objekta  nosaukums,
  adrese

  Pasūtītājs

  Projekta Nr.

  Darbu  veikšanas periods (gads)

  1.

  Rīgas SCAAP gāzes savākšanas stacijas, mitrināšanas sistēmas

  B/o SIA „Getliņi-EKO”

  14-03 BGAT

  2003

  2.

  Betona ražošanas ceha katlu mājas gāzes apgāde

  SIA „BMGS”

  242-03 GAT

  2003

  3.

  Dzīvojama ciemata „Šķelti” gāzapgāde Stopiņu nov.

  SIA „MZM”

  267-04 GAT

  2003

  4.

  TEC-1 rekonstrukcija

  „SIEMENS”

  273-03 GAT

  2003

  5.

  Ražošanas objekta gāzes apgāde Rīgā, Mārkalnes un Salamandras ielās

  A/s „Juglas manufaktūra”

   

  2003

  6.

  Biogāzes savākšanas un sadedzināšanas sistēmas Ventspils raj.

  SPI „Ventspils”

  40-04 BGS

  2004

  7.

  Rēzeknes pilsētas sadalošie gāzesvadu tīkli

  A/s „Latvijas gāze”

  41-04 GAT

  2004

  8.

  MGV Preiļi-Rēzekne un GRS Rēzekne

  A/s „Latvijas gāze”

  51-04 GAT

  2004

  9.

  Maskavas ielas (Rīga) patērētāju mezgla sadalošie gāzesvadi

  A/s „Latvijas gāze”

  68-04 GAT

  2004

  10.

  Granīta-Getliņu ielas (Rīga, Stopiņu nov.) patērētāju mezgla sadalošie gāzesvadi

  A/s „Latvijas gāze”

  69-04 GAT

  2004

  11.

  Sadalošais gāzesvads Rīgā, Lībagu, Lauteres un Laidzes ielās

  A/s „Latvijas gāze”

  85-04 GAT

  2004

  12.

  Ruģēnu ielas mikrorajona gāzes apgāde Valmierā

  A/s „Latvijas gāze”

  93-04 GAT

  2004

  13.

  Berģu, Līgo, Caunes ielu mikrorajona gāzes apgāde Rīgā

  A/s „Latvijas gāze”

  115-04 GAT

  2004

  14.

  Ciemata „Juglaskrasti” gāzes apgāde Rīgā

  SIA „Namu Būvaģentūra”

  131-04 GAT

  2004

  15.

  Dzīvojama ciemata „Langstiņi” gāzes apgāde Garkalnes pag.

  A/s „Latvijas gāze”

   

  2004

  16.

  Dzīvojama ciemata „Luksti” gāzapgādes projekts Ādažos

  SIA „Stone Development”

  15-05 GAT

  2005

  17.

  Ārēja gāzesvada pieslēguma mezgls TEC-1, Rīgā

  „SIEMENS”

  33-05 GAT

  2005

  18.

  Celtniecības materiālu rūpnīcas gāzapgāde Stopiņu nov.

  SIA „SAKRET”

  56-05 GAT

  2005

  19.

  Siltumcentrāles „Imanta” koģenerācijas energobloka gāzes apgāde Rīgā

  A/s „Rīgas Siltums”

  137-05 GAT

  2005

  20.

  Ciemata „Zirņusala” gāzes apgāde Rīgā un Stopiņu nov.

  SIA „Spēks-R”

  170-05 GAT

  2005

  21.

  Ciematu „Vācukalni” un „Vācupļavas” gāzes apgāde Salaspils l.t.

  SIA „Super Bebris”

  201-05 GAT

  2005

  22.

  Autosalona „TOYOTA” gāzes apgāde Garkalnes pagastā

  SIA „WESS”

  24-06 GAT

  2006

  23.

  Loģistikas kompleksa „Dominante Park” gāzes apgāde Ķekavas pag.

  SIA „Roņu ielēja”

  31-06 GAT

  2006

  24.

  MGV renovācija Saurieši-Ķekava

  A/s „Latvijas gāze”

  26-06 GAT

  2006

  25.

  TEC-2 sadalošais gāzesvads Stopiņu un Salaspils nov.

  A/s „Latvijas gāze”

  35-06 GAT

  2006

  26.

  TEC-2 rekonstrukcija Rīgā

  SIA „Iberdrola Latvija”

  65-06 GAT

  2006

  27.

  Radiatoru rūpnīcas gāzes apgādes projekts Olaines pag., „Akači”

  SIA „PK serviss”

  98-06 GAT

  2006

  28.

  Gāzes vads pār Dienvidu tiltu un tilta pievadceļos Rīgā

  SIA „Skonto Būve”

   

  2006

  29.

  Autosalona „FORD” gāzes apgāde Rīgā, Jurkalnes ielā

  SIA „Projektēšanas birojs Grietēns un Kagainis”

   

  2006

  30.

  Dzīvojama ciemata „Dzintras” gāzapgāde Ķekavas pagastā

  D.Geršmanis

  17-07 GAT

  2007

  31.

  Dzīvojama ciemata „Silarāji” gāzes apgāde Babītes pag.

  SIA „Tugalev LTV”

  19-07 GAT

  2007

  32.

  Ražošanas objekta „Jurkas” gāzes apgāde Stopiņu nov.

  SIA „Eiroplast”

  138-07 GAT

  2007

  33.

  Dzīvojama ciemata „Bajāri” gāzes apgāde Mārupes pag.

  SIA „HIGH CASTLE”

  07-07 GAT

  2007

  34.

  Dzīvojama ciemata gazifikācija Ziemeļu gatvē, Vālodzes, Stopiņu nov.

  SIA „SV Celtnieks”

  33-07 GAT

  2007

   


    2008 © Rumba ZRF

  | uz galveno | eng | lat | kontakti |