Rumba ZRF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakances

·  Uz doto brīdi brīvo vakanšu nav. 

 


Testēšanas laboratorija.


  Testēšanas laboratorija savu darbību veic, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasības. Mūs novērtējis Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs (LATAK), piešķirot mums akreditētas laboratorijas statusu ar identifikācijas numuru LATAK-T-180.

  Visas testēšanas metodes, kuras izmanto Testēšanas laboratorija ir validētas, un starptautiski atzītas. Atbilstoši Jūsu prasībām tiek izmantotas Eiropā (atbilstoši CEN un ISO standartiem), Krievijā un NVS valstīs atzītas metodes (atbilstoši GOST standartiem).

  Laboratorijas kontroles speciālisti atestēti atbilstoši standarta LVS EN 473 prasībām. Ir liela darba cauruļvadu, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru, gāzes iekārtu,metālizstrādājumu un metālkonstrukciju, metināto savienojumu testēšanā ar nesagraujošās un sagraujošās testēšanas metodēm.

  Izmantotās metodes: radiogrāfija, ultraskaņa, magnētiskā, vizuālā, liece un stiepe.

 

Metālapstrādes nozares speciālistu apmācību projekts

SIA ZRF „RUMBA” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība (projekts Nr. L-APA-10-0027), kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Apmācību projekta ietvaros tiks apmācīti vairāki SIA ZRF „RUMBA „darbinieki, kuri paaugstinās savas profesionālās prasmes, pilnveidos ražošanas vadības kompetences, kā arī apgūs jaunas zināšanas tehniskajās jomās.


Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības projekts

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  2008 © Rumba ZRF

 

 


| uz galveno | eng | lat | kontakti |