Rumba ZRFCELTNIECĪBAPROJEKTĒŠANASERTIFIKĀTIKONTAKTITIRDZNIECĪBA
  > galvena > par kompāniju | lat |   | eng |  
  Par kompāniju  
      Par kompāniju  
      Mūsu darbinieki  
      Mūsu administrācija  
      Mūsu sertifikāti  
      Mūsu partneri  
      Mūsu klienti  
      Vakances  
      Kontakti  
  Celtniecība  
  Projektēšana  
  Fotogalerija  
  Laboratorija  
  Izpildītie darbi  
  Tirdzniecība  

Vakances
 • Uz doto brīdi brīvo vakanšu nav.

 • Par kompāniju

     SIA zinātniskas ražošanas firma (ZRF) „Rumba” izveidota 1988 gadā kā kooperatīvs, kas nodarbojās ar gāzes apgādes projektēšanas un būvniecības darbiem. Savā evolūcijā firma projektējusi, uzbūvējusi un nodrošinājusi ar tehnoloģiskām iekārtam un materiāliem dažāda rakstura objektu inženiersistēmas Latvijas pilsētās un laukos, tai skaitā:

 • gāzes apgādes shēmas lauku ciematiem un pilsētām Latvijā;
 • zemā, vidējā un augstā spiediena sadalošos gāzes vadus, pievadus, gāzes regulēšanas punktus (GRP), iekšējos gāzes vadus objektos;
 • maģistrālos starppilsētu gāzesvadus, maģistrālā gāzes vada pievadus un gāzes regulēšanas stacijas (GRS);
 • biogāzes savākšanas un izmantošanas sistēmas izgāztuvēs Getliņos, Ventspils rajonā un citur;
 • piedalījusies Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizācijā;
 • izstrādājusi naftas terminālu tehnoloģiskos mezglus, uzbūvējusi sūkņu stacijas un naftas vadus;
 • ierīkojusi sašķidrinātās naftas gāzes krātuvju un iztvaikotāju sistēmas ievērojamo ražošanas un dzīvojamo objektu gāzapgādei;
 • izveidojusi sertificētu laboratoriju gāzes tērauda cauruļvadu metināto savienojumu fizikālai kontrolei;
 • ieviesusi jaunas tehnoloģijas un piegādājusi iekārtas polimēru cauruļvadu metināšanai un tās kvalitātes kontrolei lauka apstākļos;
 • uzbūvējusi savu ražošanas bāzi Stopiņu novadā;
 • atestējusi savu darbību ISO sistēmā (9000i un 14000i).

   
     Firmā strādā personāls (ap 100 cilvēku), kura kvalifikācija apliecināta ar attiecīgiem sertifikātiem viņu darbības jomā, un firma atestēta Būvkomersantu reģistrā ar numuru 3565-R, auditēta atkārtoti ISO sistēmā. Darbinieki pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kārtojot eksāmenus a/s „Latvijas gāze” Mācību centrā un citās Latvijas un ārzemju kompānijas. Firma ir dīleris gāzesvadu sistēmu elementu un katlu piegādei no Vācijas („Mannesmann”, „Viessmann”.......).


  Apstiprinu

  sia „RUMBA

  prezidents

  V.Piļkēvičs

  Rīgā, 02.02.2012.  SIA „RUMBA”

  integrētās vadības sistēmas POLITIKA
  POL.001.v5.0


  Kā zinātniskās ražošanas firmai mūsu pašmērķis ir sasniegt augsta līmeņa attīstību, būt pionieriem tehniskā progresa jomā mūsu sfērā un saglabāt vadošās pozīcijas Latvijā gāzes un naftas vadu projektēšanā un izbūvē.

  Papildus, dažādojot uzņēmuma darbības sfēru, Rumba apņemas nostiprināties arī siltumtrašu projektēšanas un izbūves nozarē, kā arī paplašināt savu darbību gāzes vadu izbūves jomā ārpus Latvijas robežām.

  Mēs nodrošināsim pastāvīgu klientu apmierinātību, piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumu līmeni, ievērojot likumdošanā reglamentētās, klientu noteiktās un labākās prakses pieprasītās prasības, kā arī iesim nepārtrauktu kvalitātes uzlabojumu ceļu.

  Lai Rumbas veikto darbu izpildījums atbilstu augstākajiem standartiem, strādājam saskaņā ar „Kvalitātes prasībām metālisko materiālu kausēšanas metināšanai” atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3834-2:2005.

  Mēs apņemamies nepārtraukti uzlabot savu sniegumu vides jomā un pildīt LR noteiktās likumdošanas prasības, kā arī pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un pilnveidot savu darbību, lai novērstu vides piesārņojumu.

  Darbinieku kvalifikācija, kompetence un apmierinātība ir mūsu uzņēmuma pamatvērtība. Rumba apņemas nodrošināt tādu darba vidi, kas novērstu ievainojumu un slikta veselības stāvokļa rašanās iespējas, pastāvīgi uzlabojot darba drošības sistēmas pārvaldību un izpildījumu, kas atbilst visām LR likumdošanas un citām prasībām, kas ir saistošas mūsu darbinieku arodveselības un darba aizsardzībai. •   2008 © Rumba ZRF

  | uz galveno | eng | lat | kontakti |